درباره امیرحسام حیدریان

زاده تهران.

با مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تحول و کارشناسی در رشته حسابداری بازرگانی از دانشگاه فارغ التحصیل گردید.

به حرفه محترم حسابداری مشغول بوده اما در کنار آن به مشاوره به شرکت های فعال در حوزه خوراک و هم چنین تدریس در دانشگاه مشغول است.

تدریس را موهبتی برای خود می داند و آن را با لذت و انرژی تمام انجام می دهد.

اولین کسب و کار خود را در شرایطی کاملا اضطراری شکل داده اما اندک اندک با آزمون و خطا به تجربه خوبی دست یافته و در نهایت موفق به توسعه کسب و کار اولیه و راه اندازی موردهای جدید اما کوچک، گردید.

از سال ۹۲ به معرفی افراد جویای کار به کارفرمایان پرداخت تا بتواند تاثیر مثبتی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد نماید.

هر سال بر خدمات خود برای جامعه افزود تا اینکه پس از گذشت ۳ سال توانست گروهی از کارآفرینان جوان در کشور تربیت نماید.

هدف ایشان و گروهشان تقویت و توسعه کسب و کارهای موجود و سپس ایجاد کسب و کارهای جدید و رفع بیکاری است.

ایشان و گروهشان معتقد هستند که با انتقال تجربه و حمایت مالی و معنوی می توان ایرانیان را به موفقیت رساند چرا که معتقدند:

موفقیت به همه می آید